preloader

اقلام نسخه به همراه دستور مصرف آن ها شامل:

قلم اول: Cap D-Penicilamine 250mg ɴ³⁰⁰
دستور مصرف قلم اول: هر 8 ساعت 1 عدد


قلم دوم: Cap Zinc-Sulfate ɴ³⁰⁰
دستور مصرف قلم دوم: هر 8 ساعت 1 عدد


قلم سوم: Tab Levothyroxine ɴ¹⁵⁰
دستور مصرف قلم سوم: طبق دستور 1 عدد

 • نکاتی که در مورد این نسخه باید بدان توجه کنید:

 1. نکته اول:
  به بیمار توصیه شود پنی سیلامین را با معده خالی مصرف نماید(1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد وعده غذایی).
 2. نکته دوم:
  به بیمار توصیه شود پنی سیلامین را با حداقل 1 ساعت فاصله از داروهای دیگر، شیر، آنتی اسید ها و ترکیبات حاوی زینک و با حداقل 2 ساعت فاصله از ترکیبات حاوی آهن مصرف نماید.
 3. نکته سوم:
  به بیمار توصیه شود که مصرف پنی سیلامین ممکن است سبب تغییر حس چشایی، بی اشتهایی و تهوع/استفراغ شود.
 4. نکته چهارم:
  به بیمار از توصیه شود ار قطع ناگهانی پنی سیلامین خودداری کند زیرا در شروع دوباره دارو ممکن است واکنش های حساسیتی رخ دهد.
 5. نکته پنجم:
  به بیمار توصیه شود تا از مصرف همزمان نمک های طلا، داروهای ضد مالاریا، داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی و فنیل بوتازون با پنی سیلامین خودداری کند(بدلیل احتمال عوارض خونی و کلیوی).
 6. نکته ششم:
  به بیمار توصیه شود از مصرف فراورده های حاوی مس(حبوبات، جگر، قارچ و…) پرهیز نماید.
 7. نکته هفتم:
  به بیمار توصیه شود از مصرف همزمان زینک سولفات با غذاهای حاوی سطح بالای کلسیم و فسفر اجتناب نماید.
 8. نکته هشتم:
  به بیمار توصیه شود در صورت وجود مشکلات گوارشی زینک سولفات را همراه غذا مصرف نماید.
 9. نکته نهم:
  به بیمار توصیه شود لووتیروکسین را صبح ها نیم ساعت قبل صبحانه میل نماید و در صورت عدم امکان برای مصرف در صبح دارو را شب ها 4-3 ساعت بعد آخرین وعده غذایی مصرف نماید.
 10. نکته دهم:
   به بیمار توصیه شود لووتیروکسین را با فاصله 4 ساعته از ترکیبات حاوی آهن و کلسیم مصرف نماید.
 11. نکته یازدهم:
  در نوزادان و اطفال که امکان بلعیدن قرص را ندارند می توان لووتیروکسین را بلافاصله قبل از مصرف در 10-5 میلی لیتر آب حل کرد و میل نمود(فقط در آب حل شود/ اضافی آب حاوی قرص حل شده در آن بعد مصرف دور ریخته شود).
 12. نکته دوازدهم:
  به بیمار توصیه شود که اثربخشی لووتیروکسین ممکن است بعد چند هفته شروع شود.
 13. نکته سیزدهم:
  به بیمار توصیه شود که از قطع ناگهانی لووتیروکسین خودداری نماید.
 14. نکته چهاردهم:
  جهت مطالعه بیشتر درباره بیماری کلیک(لمس) کنید.

منبع: Lexicomp-UpToDate-Dynamed

 • اقلام نسخه دارای تداخلات به شرح زیر می باشند:

تداخل اول: زینک/پنی سیلامین

خلاصه تداخل: (تداخل باعث جه می شود؟)
ترکیبات حاوی زینک ممکن است سبب کاهش غلظت سرمی پنی سیلامین شود.

شدت تداخل: (شدت تداخل ایجاد شده در چه حدی است؟)
رده D (متوسط)

مدیریت تداخل: (در صورت رخ دادن چنین تداخلی چگونه میتوان آن را مدیریت کرد؟)
حداقل 1 ساعت فاصله بین مصرف ترکیبات حاوی زینک و پنی سیلامین باشد.


منبع: Lexicomp

 • تداخل اقلام نسخه با غذا های مختلف و معمول به شرح زیر است:

تداخل قلم اول: (این تداخل موجب چه اتفاقی در بدن شده و مدیریت آن چگونه است؟)
غذا ممکن است سبب کاهش سطح سرمی پنی سیلامین شود(مصرف پنی سیلامین با معده خالی: 1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد وعده غذایی/ و حداقل 1 ساعت فاصله با داروهای دیگر، شیر، آنتی اسید ها و ترکیبات حاوی زینک/ وحداقل 2 ساعت فاصله با ترکیبات حاوی آهن)


تداخل قلم دوم: (این تداخل موجب چه اتفاقی در بدن شده و مدیریت آن چگونه است؟)
اجتناب از مصرف همزمان زینک سولفات با غذاهای حاوی سطح بالای کلسیم و فسفر.


تداخل قلم سوم: (این تداخل موجب چه اتفاقی در بدن شده و مدیریت آن چگونه است؟)
تغذیه اینترال لووتیروکسین ممکن است سبب کاهش فراهمی زیستی دارو شود و علایم هایپوتیروئیدی در بیمار بروز کند.
ترکیباتی همچون سویا، گریپ فروت، قهوه اسپرسو، گردو، کلسیم، آهن، رژیم های پر فیبر و… ممکن است در جذب گوارشی لووتیروکسین تداخل ایجاد کنند.
(مدیریت: صبح ها نیم ساعت قبل صبحانه میل شود و در صورت عدم امکان برای مصرف در صبح  دارو را شب ها 4-3 ساعت بعد آخرین وعده غذایی مصرف نمایید/ لووتیروکسین با فاصله 4 ساعته از ترکیبات حاوی آهن و کلسیم مصرف شود
)


منبع: Lexicomp-UpToDate

فایل های مرتبط با نسخه

  • شرایط نگهداری داروهای موجود در نسخه به چه صورت است؟

  1. عدم نیاز به شرایط خاص جهت نگهداری.

  منبع: Lexicomp-UpToDate

گالری تصاویر مرتبط با نسخه

دیدگاهتان را بنویسید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟