preloader
اقلام نسخه و علت تجویز را حدس بزنید!

اقلام نسخه به همراه دستور مصرف آن ها شامل:

قلم اول: Vial IVIG 5gr N=4
دستور مصرف قلم اول: 20 گرم وریدی آهسته طی 4 ساعت

 • نکاتی که در مورد این نسخه باید بدان توجه کنید:

 1. نکته اول:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 2. نکته دوم:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 3. نکته سوم:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 4. نکته چهارم:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 5. نکته پنجم:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 6. نکته ششم:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 7. نکته هفتم:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 8. نکته هشتم:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 9. نکته نهم:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 10. نکته دهم:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 11. نکته یازدهم:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 12. نکته دوازدهم:
  اینحا متن کپی پیست شود.
 13. نکته سیزدهم:
  اینحا متن کپی پیست شود.

منبع: Lexicomp-UpToDate-Drugs.com

 • اقلام نسخه دارای تداخلات به شرح زیر می باشند:

تداخل خاصی ندارد.


منبع: Lexicomp

 • تداخل اقلام نسخه با غذا های مختلف و معمول به شرح زیر است:

تداخل قلم اول: (این تداخل موجب چه اتفاقی در بدن شده و مدیریت آن چگونه است؟)
تداخل خاصی با غذا ندارد.


منبع: Lexicomp-UpToDate

فایل های مرتبط با نسخه

  • شرایط نگهداری داروهای موجود در نسخه به چه صورت است؟

  1. قلم اول: ویال IVIG 
   شرایط نگهداری: براساس شرکت سازنده، شرایط و دمای نگهداری متفاوت می باشد ولی بطور کلی نباید فریز شود، نباید تکان داده شود و نباید گرما ببیند.


  منبع: Lexicomp-emc

گالری تصاویر مرتبط با نسخه

دیدگاهتان را بنویسید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟