بخش دارویی روژان مِد

در بخش دارویی شما می توانید به اطلاعات دارویی، بررسی نسخ، داروها در فاویسم، دوزبندی دارویی در اطفال، فرمولاسیون دارویی و ... در یک بخش دسترسی داشته باشید.

بخش دارویی روژان مِد
موضوعات بخش دارویی
شما میتوانید به هر کدام از زیر مجموعه های بخش دارویی روژان مد دسترسی داشته باشید...

راهنمای روژان مِد...

برای مشاهده همه دارو ها، وارد بخش اطلاعات دارویی شوید و یا داروی مورد نظرتان را جستجو کنید...

بخش بررسی نسخه ها

در این بخش اطلاعات کامل و جامعی از نسخه ها، راهنمای نسخه نویسی و اطلاعات و نکات دارویی نسخه ها در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

راهنمای روژان مِد...

برای مشاهده همه نسخه ها، وارد بخش نسخه ها شوید و یا نسخه مورد نظرتان را جستجو کنید...

ویتامین ها و مواد معدنی

در این بخش اطلاعات کامل و جامعی از ویتامین ها و مواد معدنی، دوز مصرف، عوارض و ... در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

راهنمای روژان مِد...

برای مشاهده همه ویتامین ها و مواد معدنی، وارد بخش ویتامین و معدنی شوید و یا ماده مورد نظرتان را جستجو کنید...

فرمولاسیون های دارویی

در این بخش اطلاعات کامل و جامعی از فرمولاسیون های ترکیبی، مواد مورد استفاده و نحوه تهیه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

راهنمای روژان مِد...

برای مشاهده همه فرمولاسیون های ترکیبی، وارد بخش فرمولاسیون ها شوید و یا ماده مورد نظرتان را جستجو کنید...

دوزبندی عمومی داروها در اطفال

در این بخش اطلاعات کامل و جامعی از دوزبندی عمومی و رنج دوز ها برای داروهای معمول در اطفال در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

کافیه امتحان کنی!

در دوزبندی های سیستم روژان مِد شما می توانید علاوه بر انتخاب وزن کودک، مقدار داروی مورد نیاز در هر کیلوگرم از وزن کودک را نیز انتخاب کنید.

همچنین در برخی از داروها شما می توانید شدت بیماری ها را نیز انتخاب کنید.

شیرخشک ها

در این بخش اطلاعات کامل و جامعی از انواع شیرخشک و موارد استفاده از آنها در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

راهنمای روژان مِد...

برای مشاهده همه شیرخشک ها، وارد بخش شیرخشک ها شوید و یا شیرخشک مورد نظرتان را جستجو کنید...

داروهای مهم در فاویسم

در این بخش اطلاعات کامل و جامعی از داروهای با خطر محتمل و یا دارای هشدار در G6PD-D در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

راهنمای روژان مِد...

برای مشاهده همه داروهای دارای خطر محتمل و یا پر ریسک به بخش داروها در فاویسم مراجعه کنید...

دوره های بخش داروسازی را ببینید!

شما میتوانید علاوه بر استفاده از خدمات محتوایی ما در بخش دارویی، از دوره های مرتبط با رشته داروسازی نیز استفاده کنید، برای مشاهده همین حالا وارد بخش دوره ها، قسمت داروسازی شوید...

سیستم کسب درآمد روژان مِد

هم آموزش ببینید، هم آموزش دهید...

در هر صورت می توانید در سیستم کسب درآمد روژان مِد فعالیت کنید، کافیه ثبت نام کنید و برای آشنایی بیشتر به سیستم همکاری روژان مِد مراجعه کنید.